Что означает названия Библии на армянском: Аствацашунч

Аствацашунч Армянский — eдинствeнный язык в мирe, в котором нaзвaниe Библии имeeт прямоe и дословноe отношeниe к Богу. Библия нa aрмянском звучит как «Aствaцaшунч», что дословно означает, «Божье Дыхание».   Первые переводы Библии на армянском языке были сделаны устно сразу после принятия христианства в качестве государственной религии в 301 году. Тогда в Армении еще не было […]

Барекендан

Армянская церковь празднует Масленицу в преддверии Великого поста ________________ Армянская апостольская церковь празднует в воскресенье, 23 февраля, Истинную масленицу, предшествующую Великому посту. Масленица у армян называется Барекендан, что дословно означает «доброе житие». В старину на праздник готовили обильную пищу, веселились, а бедняки становились предметом всеобщего внимания и пользовались общественным столом. В воскресную ночь после Масленицы на […]

Ազատագրական պայքարի աշխուժացումը: Իսրայել Օրի

XVII դարի երկրորդ կեսը Հայոց պատմության մեջ նշանավորվեց ազգային ազատագրական պայքարով: Հայոց ազատագրական պայքարի ծավալումը ուներ իր ներքին և արտաքին նախադրյալները: Ներքին նախադրյալների մեջ էականը հայոց ինքնագիտակցության մեջ դարեր առաջ կորցրած պետականության վերականգնման զգացումն էր: Հայ իրականության մեջ գնալով առավել անտանելի էր դառնում օտարների ծանր լուծը. աստիճանաբար ավելի էին ծանրանում հարկերը և անօրինականությունները՝ չքավորության եզրին […]

Հովհաննես Թումանյան: Մարոն

I    Մեր գյուղն էն է, որ հըպարտ,Լեռների մեջ միգապատ,Խոր ձորերի քարափին՝Ձեռը տըված ճակատին՝Միտք է անում տըխրադեմ․Ի՞նչ է ուզում՝ չըգիտեմ․․․   Պաս չենք էնտեղ մենք ուտում,Ու ջերմեռանդ աղոթում,Ժամ ենք գնում ամեն օր․ Բայց միշտ ցավեր նորանոր,Միշտ մի աղետ, մի վընասԳալիս են մեզ անպակաս։   Ահա պատմեմ ձեզ մի դեպք,Մի պատմություն, որ երբեքՀիշատակով տըխրալիՍըրտիս հանգիստ չի տալի։ II    Մեր գյուղից վեր […]

Ռասիզմ

Մարդկանց վերաբերմունքը, որը կախված է արտաքին տարբերություններից, կոչվում է ռասիզմ: Հիմնականում, ռասիզմը դրսևորվում է որոշակի մաշկի գույն ունեցող կամ որևէ էթնիկ խմբի պատկանող մարդկանց նկատմամբ: Ռասիզմի դրսևորումները հանգեցնում են խտրականության, երբեմն էլ՝ թշնամանքի: Ռասիզմը համոզմունք է, որ որոշ մարդիկ վերադաս են կամ գերազանցում են այլոց որոշակի ռասային պատկանելու պատճառով: Ռասիստը ռասան սահմանում է որպես ընդհանուր […]

24-28 февраля

Глаголы движения:   А. Чехов «Нищий».  Проверьте, знаете ли вы такие словосочетания: вести за руку (за руки), под руки (под руку). Закончите предложения.1. Женщина вела ребенка держа за руку . 2. Мать вела дочь за руку . 3. Мужчина вел девушку за руку . 4. Медсестра ведет больного под руку . 5. Сын вел старую мать […]

Առաջադրանք

1․Հետևյալ բառակապակցությունները գրիր մեկ բառով․ Արու ոչխար֊ խոյ արու այծ֊նոխազ կառավարության ղեկավար֊ վարչապետ էգ ձի֊ զամբիկ կնոջ մայրը֊ զոքանչ ամուսնու մայրը֊ սկեսուր թոռան զավակը֊ ծոռ ոսկեղեն պատրաստող֊ոսկերիչ 2․Շարունակիր նախադասությունները․ Որախությունը կրկնակի է դառնում, երբ դպրոցները փակվում են, երկարաժամկետ։ Զորքը ճամփորդների աչքերի առաջ նահանջում է, և այլևս ոչինչ չէր կատարվում մարտի դաշտում։ Ա՜խ, որքա՜ն լավ կլիներ, […]