Թումանյանական: Ինքնակենսագրական/Իմ երգը

Իմ երգը Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստԾով բարություն, շընորհք ու սերՃոխ պարգև եմ առել վերուստ։ Անհուն հանքը իմ գանձերի,Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։ Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես Գողից, չարից, չար փորձանքից,Աշխարհքով մին՝ ահա էսպեսՇաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։ Ես հարուստ եմ, […]

Առաջադրանք

Ժխտական նախադասությունները դրական դարձրեք ընդգծված բառերը նույնպես փոխելով։ Շրջապատի նկատմամբ երբեք ուշադիր չէր։ Նա շրջապատի նկատմամբ միշտ ուշադիր էր։ Իր օրում բերանը խմիչք չէր առել։ Միշտ բերանը խմիչք էր առնում։ Նրա զեկուցումից բան չես հասկանա։ Նրք զեկուցումից ամենի ինչ կհասկանաս։ Ծրագրվածից ոչ ոք չպետք է տեղեկություն ունենա։   Բոլորը պետք է տեղեկություն ունենան ծրագրվածից։ 2․Բառերով գրեք հետևյալ թվականները՝ 23, 69, 3-րդ, 4-րդ, 60, […]

Մակրոէվոլյուցիա

Մակրոէվոլյուցիա , կյանքի պատմության մեջ տեղի ունեցած մեծ փոփոխությունները, որոնք սովորաբար երևում են բրածո տվյալների ուսունմասիրությունների ժամանակ։ Մակրոէվոլյուցիա՝ լատիներեն «մակրո»-մեծ, «էվոլյուցիա» փոփոխություն։ Մակրոէվոլյուցիան ներառում է նոր տեսակների ծագումը, որն առաջ է բերում կենսաբանական բազմազանության: Մոլեկուլյար կենսաբան Մայքլ Դենտոնը իր՝ «Էվոլյուցիա` Տեսությունը ճգնաժամի մեջ է» գրքում եզրակացրեց, որ Էվոլյուցիոն տեսությունը «ավելի շատ նման է միջնադարյան աստղագուշակության սկզբունքին, քան լուրջ «գիտական […]

Փարի լույս, ձեր գարձիքը մեր գինու մասին…

Այցելություն Wine Works։։։ Ճանապարհին ընկեր Արտակի խորհրդով կգրեմ ոչ թե գինու գործարանի, այլ գինու գործարանի տիրոջ/տնօրենի մասին։ Գործարանի տնօրենը շատ հաճելի, հյուրասեր և շատ հայրենասեր մարդ էր։ Ըստ ընկեր Արտակի հայտնած տվյալների, նա ապրել է ԱՄՆ֊ում (եթե չեմ սխալվում), և ըստ իր պատմածի կարող էր նաև արտերկրում հիմնել գինու գործարան և դառալ միլիոնատեր/միլիարդատեր, բայց նախընտրեց […]

Проект: Женщины которые изменили мир:Худшая монахиня в истории

Хуана Рамирес де Асбахе сидела перед коллегией знаменитых теологов, правоведов и математиков. Вице-король Новой Испании пригласил их, чтобы они протестировали знания девушки, задавая ей самые сложные вопросы которые только смогут придумать. Но Хуана блистательно справлялось со всем-будь то сложное уравнение или философский вопрос. Присутствующие впоследствии говорили, что это было похоже на <<битву королевского галеона с […]

Музей Сергея Параджанова

МУЗЕЙ   Сергей Параджанов (Саргис Параджанянц, 1924-1990) — автор нескольких фильмов-шедевров принесших ему всемирную славу. Это — « Тени забытых предков» (1964), « Цвет граната» («Саят-Нова»)( (1969), «Легенда о Сурамской крепости»(1984) и «Ашик-Кериб»(1988). Вклад Параджанова в искусство кино, это прежде всего оригинальный поэтический киноязык, высоко оцененный современниками. В систему его эстетики входило также пластическое искусство, основанное […]

Հովհաննես Թումանյանի ինքնակենսագրականը

Մեր տոհմը Լոռու հին ազնվական տոհմերից մեկն է։ Իր մեջ ունի պահած շատ ավանդություններ։ Այդ ավանդություններից երևում է, որ նա եկվոր է, բայց պարզ չի՛, թե ո՛րտեղից։ Թե եկվոր է՛լ է, անհերքելի հիշատակարանները ցույց են տալիս, որ նա վաղուց է հաստատված Լոռու Դսեղ գյուղում։ Իմ հայրը, Տեր Թադեոսը, նույն գյուղի քահանան էր։ Ամենալավ և ամենամեծ […]

Մեյոզ: Միտոզ

Մեյոզը էուկարիոտ բջջի կորիզի բաժանումն է` քրոմոսոմնների թվի պահմանմամբ: Ի տրաբերություն մեյոզի, միտոտիկ բաժանումը տեղի է ունենում առանց բարդությունների, քանի որ չի ներառում պրոֆազի ընթացքում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա:Միտոզի փուլերը.Միտոզը բջջային ցիկլի մի հատվածն է, սակայն այն բավականին բարդ է և իր մեջ ներառում է հինգ փուլեր`պրոֆազ, պրոմետաֆազ, մետաֆազ, անաֆազ, տելոֆազ:Քրոմոսոմների կրկնորինակների ստեղծումը կատարվում է ինտերֆազի ժամանակ և միտոզի փուլում […]

ԴՐԱՄատիկ պատումներից

Երեկ ունեցանք ճամփորդություն ՀՀ Կենտրոնական բանկում։ Բավական հետաքրքիր էր։ Իմացանք շատ, շատ, շատ, շատ, շատ, շատ, շատ հետաքրքիր բաներ։

Առաջադրանքներ

Բացատրել տրված բառերը։ Գզրոց֊անձնական իրերի պահարան/դարակ Գզրար֊բուրդ,բամբակ գզզող Գզիր֊կատարածու Եղրևանի֊յասաման Ածու֊պարտեզ